UNITAT MÒBIL DE FORMACIÓ (UMF)

Les accions formatives impartides amb l’unitat mòbil tenen com a objectiu que l’alumne interactui i participi en situacions reals, relacionades amb el coneixement que es vol transmetre en relació als riscos dels treballs especials.

Es generen escenaris necessaris per poder realitzar les pràctiques dels diferents treballs, sense necessitar que els alumnes es desplacin a centres formadors, el que millora la logística i cost de les accions formatives

S’aconsegueix una major implicació de l’alumne en el procés, reduint el pes de la classe magistral en l’acció formativa i fomentant l’aprenentatge actiu.

La UMF consta d’un vehicle lleuger de cabina frontal, amb caixa tancada
de 4×2,20m i alçada de 2,20m. La part superior de la caixa disposa de baranes perimetrals per realitzar les pràctiques sense risc de caiguda lateral.

ESPAIS SIMULATS

SIMULACIÓ DE SITUACIONS
D’ACCÉS, POSICIONAMENT I
RESCAT EN ALÇADA:

Disposa d’un “TRUSS”, de 7 m d’alçada instal·lat als laterals, i dos escales, una de mà i una de gat, ambdues de 3m d’alçada. Disposa del material necessari per realitzar les pràctiques de treballs en alçada (arnessos, conectors, posicionadors, cordes, absorvedors, línies de vida, bloquejadors de línies de vida vertical, retràctils,…)

SIMULACIÓ D’ESPAIS
CONFINATS:

Disposa d’una boca d’home en la part superior de la caixa, que permet simular accessos i rescats verticals, mitjançant trípode. Així mateix, la caixa disposa d’un boca d’home en un dels seus laterals, a la que es connecta un tub corrugat per poder simular els escenaris d’accés i rescat lateral. Consta de ERA’s (Equips De Respiració Autònoms), analitzadors multigasos, equips de protecció química, trípodes de rescat…

SIMULACIÓ D’ESCENARIS
D’EXTINCIÓ D’INCENDIS:

Disposa d’una centraleta amb dos detectors d’incendis, un sistema d’alarma amb polsador i dues boques d’incendis equipades (BIE 25mm i 45mm).
També consta d’extintors orientats a diferents tipus de foc (ABC, CO2,…) i d’una graella de foc controlat alimentada amb propà de 2,30m x 1,80m.