AVÍS LEGAL

El present avís legal té per objecte informar els usuaris de www.cilconsulting.es, domiciliada en C/ de l’Abat Escarré 6, 25001 Lleida, la raó social del qual és Consultoria Integral Ilerda S.L., de la que és la seva privacitat i confidencialitat de les dades personals d’ acord amb el Reglament general de protecció de dades (rgpd) que els seus usuaris proporcionin lliurement i voluntàriament.

Consultoria Integral Ilerda S.L. amb CIF B25805508, i amb les dades registrals següents: Tomo 1442, Folio 108, hoja L28966, inscripción 1, amb data d’inscripció 11 de gener del 2016. La direcció fiscal de Consultoria Integral Ilerda S.L. és C/ de l’Abat Escarré 6, 25001 Lleida, Espanya.

Consultoria Integral Ilerda S.L. fa conèixer que disposa de les seves dades personals especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominada web gestió d’usuaris.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi responsable del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari online i acceptar-ho expressament.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la finalitat exclusiva de poder realitzar la sol·licitud d’informació efectiva.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i organismes associats en els quals Consultoria Integral Ilerda S.L. està organitzada i no se cedirà a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

En qualsevol cas, té dret a obtenir confirmació sobre si Consultoria Integral Ilerda S.L. està tractant les seves dades personals perquè tingui dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessari.

Tots els camps de formulari en línia marcats amb un asterisc estan obligats a completar-lo per tal de fer que la vostra sol·licitud d’informació sigui efectiva.

El lloc web www.cilconsulting.com ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell jurídic de la seguretat de protecció de dades, per garantir la seguretat del tractament de les dades de caràcter personal que componen el fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i, per tant, no estan segures de possibles intrusions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Consultoria Integral Ilerda S.L., ja que ha actuat amb diligència deguda per protegir les dades que determini la llei.

El lloc web www.cilconsulting.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques. Aquesta informació es recull de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar a cap usuari individualment. L’usuari pot impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors hi fan a la seva disposició. Els usuaris que desitgin desactivar les cookies s’anima a consultar els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzen

El lloc web www.cilconsulting.com farà tots els esforços per mantenir les seves dades actualitzades. No obstant això, la responsabilitat de la qualitat de les dades dependrà del titular de les dades, per tant si hi ha alguna modificació de les dades que l’usuari de la web els comunicarà al responsable del tractament, decantant-ho tota responsabilitat en cas que omet la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús del lloc web es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als jutjats i tribunals competents.