AVISO LEGAL

El presente aviso legal tiene por objeto informar a los usuarios de www.cilconsulting.es, domiciliada en C / del Abad Escarré 6, 25001 Lleida, la razón social es Consultoría Integral Ilerda SL , de la que es su privacidad y confidencialidad de los datos personales de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (RGPD) que sus usuarios proporcionen libre y voluntariamente.

Consultoría Integral Ilerda SL con CIF B25805508, y con los datos registrales siguientes: Tomo 1442, Folio 108, hoja L28966, inscripción 1, con fecha de inscripción 11 de enero de 2016. La dirección fiscal de Consultoría Integral Ilerda SL es C / de el Abad Escarré 6, 25001 Lleida, España.

Consultoría Integral Ilerda SL hace conocer que dispone de sus datos personales especificadas en el correspondiente registro de actividades del tratamiento de la empresa denominada web gestión de usuarios.

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento obtenido del propio responsable del tratamiento en el momento de rellenar el formulario online y aceptar expresamente.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la finalitat exclusiva de poder realitzar la sol·licitud d’informació efectiva.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i organismes associats en els quals Consultoria Integral Ilerda S.L. està organitzada i no se cedirà a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

En qualsevol cas, té dret a obtenir confirmació sobre si Consultoria Integral Ilerda S.L. està tractant les seves dades personals perquè tingui dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessari.

Tots els camps de formulari en línia marcats amb un asterisc estan obligats a completar-lo per tal de fer que la vostra sol·licitud d’informació sigui efectiva.

El lloc web www.cilconsulting.com ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell jurídic de la seguretat de protecció de dades, per garantir la seguretat del tractament de les dades de caràcter personal que componen el fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i, per tant, no estan segures de possibles intrusions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Consultoria Integral Ilerda S.L., ja que ha actuat amb diligència deguda per protegir les dades que determini la llei.

El lloc web www.cilconsulting.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques. Aquesta informació es recull de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar a cap usuari individualment. L’usuari pot impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors hi fan a la seva disposició. Els usuaris que desitgin desactivar les cookies s’anima a consultar els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzen

El sitio web www.cilconsulting.com hará todos los esfuerzos para mantener sus datos actualizados. Sin embargo, la responsabilidad de la calidad de los datos dependerá del titular de los datos, por lo tanto si hay alguna modificación de los datos que el usuario de la web los comunicará al responsable del tratamiento, decantándose lo toda responsabilidad en caso que omite su obligación de notificar los cambios.

La prestación del servicio de este sitio web y estas condiciones de uso del sitio web se rigen por la legislación española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación, cumplimiento de estas condiciones, las partes se someten a los juzgados y tribunales competentes.